Årsmøte i Ryger – Ryger

Årsmøte i Ryger

Årsmøte vil bli avholdt tirsdag 19. mars kl 18.00 i Stavanger Idrettshall

Vi vil med dette kalle inn til årsmøte i Ryger Stavanger håndball tirsdag 19. mars kl 18.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret senest 7. mars 2024 til post@rygerhk.no. Årsmøtepapirer vil være tilgjengelige for klubbens medlemmer og vil bli tilsendt på forespørsel.

Agenda for årsmøte vil være

Agenda:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Konstituering

            A: Valg av ordstyrer

            B: Valg av referent

            C: Valg av 2 protokollunderskrivere

Sak 4: Styrets årsberetning 2023

Sak 5: Klubbens regnskap 2023

            A: Revisors beretning

            B: Kontrollkomiteens beretning

Sak 6: Andre årsmøtesaker

A: Lov for Ryger Håndballklubb Stavanger (pålagt av NIF)

B: Andre innkomne forslag

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift 2024

Sak 8: Budsjett 2024

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Engasjere statsautorisert/registrert revisor

Sak 11: Valg

Årsmøtepapirer vil være tilgjengelige for klubbens medlemmer 14 dager før årsmøte og vil bli tilsendt på forespørsel.