Årsmøtet: Gjenvalg og optimisme – Ryger

Årsmøtet: Gjenvalg og optimisme


Årsmøte er unnagjort og hovedessensen derfra er at det er kontroll på økonomi og at klubben i kriseåret 2020 har tatt store steg både på og utenfor banen. Klubbens største utfordring er å få inntektssida opp på på Rema 1000 liganivå. Nå tar styret grep for å nå dette målet og ansetter heltids markedssjef.

Til årsmøte kunne styreleder Tor Henrik Knutsen legge fram et overskudd på 1,2 millioner kroner. En stor del av det overskuddet skyldes selvsagt gaven/tilskuddet vi mottok i 2020 fra Stavanger kommune og støtten fra flere håndballvenner.

Fra Rema 1000 liga, til 2. divisjon og nå tilbake i Rema 1000 liga.
Det har vært en krevende reise og en lang og kostbar ryddejobb styreleder Tor Henrik Knutsen påtok seg. Nå er 3 millioner i gjeld byttet ut med egenkapital på 1,2. mill. Styrelederen og hans besetning har fått kontroll på økonomi og drift. Samtidig så er både styret og årsmøte klare på at inntektssida må opp på Rema 1000 liga nivå.

Når gaven fra kommunen kom var styret klar på at pengene skulle brukes langsiktig. At den skulle stå urørt ved årsskiftet var det få som trodde, inkl styret. Til årsmøte kunne styreleder trekke fram disse årsakene til at resultat ble bedre enn forventet:

  • Håndballskolene har vært fullbookede med rekordpåmeldinger
  • Krisepakker og coronafond har vært bedre enn forventet
  • Valgt å satse på egne spillerne framfor å hente inn flere nye spillere selv i perioden med flere skader.
  • Nøktern drift og flere frivillige som har løst økte krav i Rema 1000 liga / coronapålegg på dugnad.

Viking Stavanger håndball må nok en gang takke Stavanger kommune for støtten på 1 mill. Den har gitt styret arbeidsro og mulighet til å tenke langsiktig. Støtten fra kommunen, lag, enkeltpersoner og det økende engasjementet har gitt oss forsterket tro på vi kan få Viking tilbake i toppen av norsk håndball. Uten støtten hadde klubben aldri kunne tatt de steg som den har gjort 2020.

Styret i Viking Stavanger
Dagen vi nok aldri glemmer. 1 million i støtte fra Stavanger kommune og en sterk medvirkende årsak til at vi fortsatt drømmer om spill i Rema 1000 ligaen,
Ordfører Kari Nessa Nordthun flankert av vikingvenn og sponsor Sven Erga og Gøran Johannessen
Foto: Trine Nessler Wichmann

Både årsmøte og kontrollkomiteen påpeker at selv om den økonomiske kontrollen er god og at dagens styre driver nøkternt må inntektssida opp om klubben skal nå målet om igjen å bli en toppklubb. Framlagt budsjett ble vedtatt og her er det langt inn ansettelse av ny markedssjef.

Styreleder Tor Henrik Knutsen er klar på at det er nå muligheten er der.
«Vi har tidligere fått tilbakemelding fra markedet om at vi må rydde opp i økonomi, få kontroll på driften og løfte oss som klubb for at vi igjen skal bli mer interessante sponsorobjekt. Vi ser at vi har kommet til et punkt der vi må bli mer profesjonelle, både mot dagens sponsorer, men også for å tiltrekke oss nye. Vi er overbevist om at det er rett tid å ta grep og ansette heltids markedssjef. Vårt mål er fortsatt å gi Stavanger et etablert Rema 1000 liga lag på herresida, da kan vi ikke over tid drive på budsjett som holder 1. divisjonsnivå.»

Som kommentar til framlagte budsjett så ble det påpekt at det fortsatt er usikkert om vi spiller i Rema 1000 ligaen eller 1. divisjon, men at ambisjonene og målsetningene om på sikt å etablere Viking i toppen er de samme. Knutsen sier dette om neste sesong: «Vi har visst fra vi rykket opp at vi stod i fare for å rykke ned, det er fortsatt ikke avklart og avgjørelse ser ut til å dra ut i tid. Vi har dyrekjøpt læring av historien, veien til toppen skal gå gjennom ansvarlig økonomisk styring».

Styret i Viking håndball vil takke alle frivillige som har bidratt og stått på sammen med oss for å få løftet klubben videre opp mot norgestoppen.
Vi vil og takke spillerne og trener/lederteamet med Scott, Rasmus, Håkon og Eirik for hvordan de har løst (re) debutsesongen i Rema 1000 ligaen. Det har blitt og det jobbes fortsatt knallhardt for å sikre spill i Rema 1000 ligaen også etter at kvalik kampene er unnagjort.

Vi vil og takke de bydelsklubbene vi har samarbeidet med i løpet av sesongen. Vi gleder oss til coronen er over og at vi kan videreutvikle dette ytterligere.

Styret i Viking ser (fortsatt) slik ut
Tor Henrik Knutsen (Leder)
Stina Rytter-Norheim (Nestleder)
Svein Axel Johannessen, Stian Røiseland og Aksel Plener er styremedlemmer

For de som måtte lure. Det har vært stor interesse for jobbensom markedssjef med søkere fra hele landet. Q-10 personell er nå i innspurten og vi håper å ha landet en ny markedssjef i løpet av kort tid.