Innkalling til årsmøte – Ryger

Innkalling til årsmøte

Ryger Stavangers årsmøte er berammet til 21. mars kl 18.00 i Stavanger idrettshall. Saker som medlemmer ønskes fremmet må sendes til styret innen 7. mars 2023.

Det er tid for årsmøte og Ryger Stavanger har nå satt både tidspunkt og agenda for årsmøtet.

Agenda for årsmøte vil være:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Konstituering

            A: Valg av ordstyrer

            B: Valg av referent

            C: Valg av 2 protokollunderskrivere

Sak 4: Styrets årsberetning 2022

Sak 5: Klubbens regnskap 2022

            A: Revisors beretning

            B: Kontrollkomiteens beretning

Sak 6: Andre årsmøtesaker

A: Lov for Viking Stavanger Håndballklubb (pålagt av NIF)

B: Andre innkomne forslag

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent og treningskontingent 2023

Sak 8: Budsjett 2023

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Engasjere statsautorisert/registrert revisor

Sak 11: Valg


Årsmøte papirer vil være tilgjengelig fra 14. mars og sendes til medlemmer som ønsker disse i forkant. Meld eventuell interesse på post@rygerhk.no