Innkalling til årsmøte i Viking Stavanger Håndball 2021 – Ryger

Innkalling til årsmøte i Viking Stavanger Håndball 2021

Til medlemmer i Viking Stavanger Håndball. Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Stavanger Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 15. april kl 20.00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å sende en mail til post@vikinghk.no innen 9.april.  Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 30.mars til post@vikinghk.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og vil blir sendt til medlemmenes oppgitte e-post.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Viking Stavanger i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Viking Stavanger HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Viking Stavangers lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tor Henrik Knutsen kontaktes på thk@houseofyarn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret