Innkalling til årsmøte – Ryger

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer i Viking Stavanger Håndball. Styret innkaller herved til årsmøte i Viking Stavanger Håndball.

Årsmøtet avholdes onsdag 23. mars kl 18.00

Årsmøte avholdes i Stavanger Idretshall – møterom 1
Gunnar Warebergsgate 3, 4021 Stavanger

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.mars til post@vikinghk.no . Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Viking Stavanger i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Viking Stavanger HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Viking Stavangers lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tor Henrik Knutsen kontaktes på thk@houseofyarn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styreti Viking Stavanger Håndball