– Må kutte kostnader – Ryger

– Må kutte kostnader

Røde tall i regnskapet og negativ egenkapital pr 31.12 gjorde at årsmøte i Ryger vedtok et stramt budsjett for 2023. Sportslig satsing skjermes og kuttene gjøres i øvrige lønnskostnader. Vi har levert et svakt økonomisk resultat i 2022 og tar grep, vi er et kamplystent styre som har opplevd tøffere stunder enn dette sier styreleder Tor Henrik Knutsen

Vært leder siden 2016 og stått i tøffe kamper før. Vi leverer et svakt resultat, men vi er kamplystne og har opplevd tøffere stunder før
Foto Stig Håvard Dirdal

Ryger Håndball avholdt sitt årsmøte tirsdag 21. mars. Til møtet forelå regnskap for 2022 med et underskudd som gjør at klubben pr 31.12 ender på negativ egenkapital og i rød lisenskategori. Budsjettet som årsmøtet vedtok, gjør at styret må justere noen av klubbens målsetninger og ta grep for å få kontroll på kostnadssida.

Årsaken til de største overskridelsene skyldes flere ting:

– Økte kostnader i forbindelse med kvalifisering våren 2022 som ikke var budsjettert med.    Både reis og kontrakter som måtte forlenges grunnet utvidelse av sesong (corona)
– Høyere priser på reiser for både klubb og dommere
– Tilbakebetaling til lott stift
– Generelt høyere kostnader
– Lavere inntekter enn budsjettert.

Vi hadde ingen overskridelser på spillerbudsjettet.

De fleste overskridelsene kom våren 2022 og styret tok flere grep for å stoppe den negative utviklingen. Grepene gav effekt, men den store prisveksten som rammer hele samfunnet gjorde at dette ikke var nok og vi ender på et resultat på -1,5 millioner. Det er ikke bare Ryger som opplever et tøft 2022, en rekke klubber i både Rema 1000 ligaen og 1. divisjon har møtt den samme tøffe hverdagen som det vi nå møter.  


Et år etter at Ryger ble etablert har vi nådd mange av de målsetninger vi satt oss før sesongen:
– Vi har høyest publikumstall i divisjonen, topp 8 om vi tar med Rema 1000 ligaen
– Vi har vært best i divisjonen på sosiale medier, både på antall saker og rekkevidde. Topp 6 om vi tar med Rema 1000 ligaen.
– Vi har hatt et godt samarbeid med breddeklubber og fått gode tilbakemeldinger på vårt engasjement for å øke engasjementet blant barn og unge
– Vi har økt vårt sponsornettverkt, vi har hatt hyppigere treff og bedre kvalitet.

Dessverre har vi ikke lykkes med å få signert nok nye sponsorer. Styret og markedssjef Christian Søyland innser at det sponsorbudsjett som må til for å opprettholde dagens aktivitetsnivå ikke er realistisk og må derfor kutte i kostnader.

I et allerede stramt budsjett er det kun lønnskostnader vi har mulighet å kutte i. Styret har derfor konkludert med at med dagens inntekter så er det ikke grunnlag for å ha en fulltids stilling som salgs- og markedssjef.  Det er med tungt hjerte vi må ønske Christian lykke til videre. Christian har jobbet hardt for at Rygers visjoner og ambisjoner skulle bli realisert og har profesjonalisert klubben på mange områder. Det gjør det ekstra vanskelig å nå måtte skille lag.

En tung dag for både Christian og alle venner av Ryger. Christian har gjort en stor jobb med å bygge Ryger og har utviklet klubben på mange områder. Når sponsorinntektene blir lavere enn budsjettert og med økte driftskostnader så var eneste utvei å skille lag. Med det mister vi en engasjert håndballentusiast og ikke minst en stor personlighet.
Foto Stig Håvard Dirdal.

Til tross for den krevende økonomien i 2022 har klubben ikke noe utestående og har også hatt tilfredsstillende likviditet. Kuttene som nå gjøres gjør at klubben ser optimistisk på å være tilbake i grønn lisenskategori neste år.

Troen på Ryger og håndballen i Stavanger er fortsatt stor i styret og et hardtarbeidende og engasjert gjeng er alle klar for videre arbeid til beste for håndballen i Stavanger.