Oppløftende økonomisk resultat for Ryger – Ryger

Oppløftende økonomisk resultat for Ryger

Foreløpig regnskap for 2023 er klart og viser et overskudd på 600 000,-. Etter 1,5 million i minus i 2022 og en halv million i negativ egenkapital er vi nå tilbake med positiv egenkapital. Med det har vi nådd et viktig mål.

Skal vi lykkes med topp, må vi ha med bredde. Takk til MIL, Mastra, Hundvåg, SIF og Brodd som spiller på lag med oss. Her er to generasjoner SIF spillere. Foto Svein Erik Fylkesnes.

2023 har vært et krevende år for klubben. Å starte året med nesten en halv million i negativ egenkapital etter underskudd på over 1,5 million, rød lisenskategori hos NHF samtidig som kostnader til blant annet reis og drift har steget kraftig har gjort driften krevende. Styret har måtte ta tøffe og vanskelige beslutninger og har i løpet av året måtte si opp vår markedssjef og redusere ressursene rundt a-laget samtidig som vi har økt antall dugnader og inntektsbringende aktiviteter og holdt igjen på det vi kan av kostnader.Det er svært gledelig at vi klarte å nå positiv egenkapital, prognosene tidlig i høst viste at vi var et stykke unna. En vellykket kronekamp, høyere mva kompensasjon enn budsjettert, ytterligere sparetiltak og dugnader iverksatt siste kvartal gjorde at vi nådde målet sier styreleder Tor Henrik Knutsen.

En stor takk til alle som hver dag stiller opp med frivillighet rundt klubben vår. Det blir en digital blomsterhilsen fra oss, her med blomster fra vår samarbeidspartner Musegatens blomster. Foto Svein Erik Fylkesnes


Det er flere klubber i både håndball og andre lagidretter som har møtt en ny og tøff hverdag. Ved etableringen av Ryger var målet å kunne profesjonalisere en del av det arbeidet som var gjort på dugnad, derfor ble det ansatt både markedssjef og økte ressurser på sport. Det er disse ressursene som det nå er kuttet i. Vi er litt tilbake der vi var, at en stor del av driften av klubben skjer med frivillige.  Det vil klubben måtte støtte seg til også den neste perioden.

Etter et tøft år kan vi juble over positiv egenkapital noe som gjør en krevende administrativ hverdag litt lettere.


En stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som velger å spille på lag med oss. Vi må og rette en stor takk til frivillige og til spillerne som sier ja til det meste vi spør de om. Vi skal bite godt fra oss både på og utenfor banen både resten av sesongen og året som kommer sier styrelederen

Klubben vil for årsmøte 19. mars presentere et budsjett som tar sikte på å kunne opprettholde ambisjonsnivået om å være med å kjempe i toppen av 1. divisjon. Klubben vil fortsatt ha en tett kostandskontroll og bruke de tilgjengelige ressursene nøkternt. «Vi håper våre sponsorer har tillit og vil være med oss på laget også neste sesong. Sponsorer og det å få med nye menneskelige ressurser i og rundt klubben er viktig for oss. Vi skal sette sammen et nytt styre og vi trenger engasjerte håndballinteresserte til å være med i styret eller i arbeidsgrupper under styret avslutter Knutsen. Ballen er kastet, tar du imot? 

Søndag kl 18.00 gjester OSI Stavanger idrettshall. Da er det bare å ta turen til og heie oss fram i kampen om to poeng.