Sven Kvia – Ryger

Firma Sven Kvia AS ble stiftet i 1922 av firmaets grunnlegger Sven Kvia senior.

Frem til 1929 ble det solgt flere bilmerker hvor det mest kjente var Ford. Fra 1929 begynte firmaet å importere Opel og har siden 1930 hatt kontrakt med General Motors (nå Opel Norge AS) om salg av dette merket. I tillegg har firmaet også representert amerikanske biler fra General Motors.

Den første bilforretningen var etablert i Langgt 47. I begynnelsen av 1930-årene ble eiendommen i Langgt 59 kjøpt og bygget om til bilforretning. Denne eiendommen ble bygget om flere ganger men var firmaets forretningssted helt frem til 1960.

I 1960 ble en helt ny bilforretning bygget i Vågsgaten. Denne eiendommen hadde firmaet allerede hatt i mange år og ble tidligere benyttet til bensinstasjon med tilhørende smøre- og lagerhaller. Vågen området var i 1960 byens avfallsplass og Vågsgaten var en lite trafikkert gate. Mange stilte seg derfor undrene til at firmaet i 1960 turde forlate Langgaten som var byens hovedgate, og flytte til Vågsgaten . Dette ble også en meget stor og tung investering for firmaet. Bilsalget ble imidlertid frigitt i 1960 og det viste seg snart at det hadde vært en riktig investering. Vågen området viste seg også senere å bli byens nye handelssentrum. Firmaet fikk derfor etter 1960 en jevn og solid vekst.

I 1990 kjøpte firmaet en tomt på Lura for å sikre videre ekspansjon. Utviklingen i Vågen området var blitt slik at det var vanskelig å tilby kundene god og effektiv service. Fra 1987 hadde imidlertid bilsalget i Norge gått kraftig ned og man måtte være forsiktig med store investeringer. En bruktbilhall ble derfor i 1992 den første forsiktige investering på Lura. Det viste seg raskt gjennom bruktbilsalget at Lura var en fornuftig plassering for en ny bilforretning. Samtidig hadde Opel forhandleren i Stavanger noen år tidligere gått konkurs og ingen ny forhandler hadde etablert seg. Det ble derfor i 1993 besluttet å bygge ut videre på Lura og i 1994 ble et komplett nytt bilanlegg på Lura innviet.

I mars 2019 åpnet vi helt nytt bygg ved Solasplitten. Ta turen innom!

Adresse:
Moseidsletta 114
Postnr/sted
4033 Stavanger
Tlf
51 60 93 00