Tildelt lisens i Grønn kategori – Ryger

Tildelt lisens i Grønn kategori

For 5. året på rad får vi tildelt lisens i Grønn kategori. Det betyr at både handlingsplaner, anlegg, økonomistyring er i henhold til de standarder NHF setter til øverste lisenskategori.

Slik har det ikke alltid vært. Vi skal ikke lenger enn 7 sesonger tilbake (2015/16) hvor Viking som nyopprykket lag inntok Grundigligaen (som toppserien het den gang) med minus 4 poeng og en gjeldsbyrde som ikke var bærekraftig. Tøffe beslutninger ble tatt, to nedrykk ble prisen som måtte betales, når «gammel moro» måtte gjøres opp. Det er tider vi aldri skal tilbake til. Derfor er den årlige lisenstildelingen en god bekreftelse på at vi styrer etter bærekraftige prinsipper og ikke har latt oss friste til å bruke penger vi ikke har.

Styreleder Tor Henrik Knutsen t.v har ryddet opp i økonomien og styrer VIking Stavanger inn i grønn lisenskategori for 5. året på rad. Her sammen med markedssjef Christian Søyland som startet hos oss 1. desember og ble vår første administrativt heltidsansatte på 10 år.


Her er hele lisensreglementet:
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/nye-lover-og-bestemmelser/elitelisensreglement-2021-22.pdf

Arenakravene:
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/arenakrav-2021.pdf

Her finner du oversikten over klubber etter hvert som de får tildelt lisens og kategori. Snart kommer Viking Stavanger også på denne lista
https://www.handball.no/nyheter/2022/03/tildeling-av-elitelisens-for-sesongen-2022-23/

Lisensordningen ble innført for å sikre at klubbene er i stand til å etterleve de krav som stilles for spill i de to øverste divisjonene. Et ufravikelig krav er positiv egenkapital og det er liten tvil om at lisensordningen har gjort at klubbene har blitt tvunget til å styre mer økonomisk forsvarlig. Nå har kravene til arena blitt ytterligere skjerpet og det kreves nå tilskuerkapasitet på 2000 og tribuner på begge sider av banen.