Lisens i grønn kategori som første klubb – Ryger

Lisens i grønn kategori som første klubb

Fredag mottok vi tildeling av lisens i grønn kategori for sesongen 23/24 som første klubb. Et krevende økonomisk år med mange vanskelige beslutning er lagt bak oss, nå ser vi framover til en ny sesong uten å ha trussel om poengtrekk hengende over seg.

Det var gledelig å få bekreftelsen fra lisensnemnda i Norges håndballforbund om at vi er tildelt lisens i grønn kategori med denne hilsenen; «Gratulerer med godt arbeid, og med å være første klubb som får tildelt lisens for den kommende sesongen.»

I tillegg til økonomi rapporteres det på hall, organisasjon, styringsdokumenter og at vi har tilfredsstillende rutiner i den daglige drift. Lisensnemda gir tommel opp på alle parametre.

Nå legges planene for neste sesong. Å gå inn en ny sesong i grønn kategori gjør ting mye lettere
Foto Trine Nessler Wichmann

Et krevende første driftsår i Ryger gav et underskudd på 1,6 million. Grunnen til budsjettsprekken var kostander med etablering av ny klubb, økte reisekostnader og at vi ikke lyktes med med å etablere en profesjonell markedsavdeling. Summen av dette gav stort underskudd, tapt egenkapital og rød lisenskategori. Årsmøte 2023 vedtok et budsjett som innebar at vi blant annet måtte si opp vår markedssjef for å nå målet om positiv egenkapital pr 31.12.23.

Høyere kostnader enn budsjettert, spesielt til reising, gjorde at prognosene ved halvspilt sesong var langt fra optimistiske med å nå egenkapitalkravet pr 31.12, men ytterligere kutt, en solid kronekamp, dugnader og ikke minst en høyere mva kompensasjon enn budsjettert gjorde at vi pr 31.12 endte opp med et gledelig overskudd på 600 000,-, og igjen med positiv egenkapital.

Foto Svein Erik Fylkesnes

Å være i rød lisenskategori er ensbetydende med å ha poengtrekk og i verste fall degradering hengende over seg. Nå har vi mer arbeidsro, vi har stabilisert driften på en måte som gjør at vi har kontroll. Det er fortsatt et stykke igjen til vi kan konkurrere økonomisk med klubbene i Rema 1000 ligaen og til de klubbene i 1. divisjon med best økonomi.

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som har hatt troa på oss og som spiller på lag med oss, takk vil våre samarbeids klubber Stavanger IF, Brodd, Masta, MIL og Hundvåg for at dere sammen med oss vil jobbe for å styrke håndballen i Stavanger, både elite og bredde, takk til frivillige, publikum og alle andre som står på for håndballen i Stavanger. Takk til spillerne som stiller opp på stort sett alt de blir spurt om.

Vi gleder oss til sesongen 24/25. Håper dere gjør det samme
Foto Trine Nesseler Wichman / Svein Erik Fylkesnes / Hans Lie