Varslingsrutiner – Ryger

Varslingsrutiner

Instruks for varsling

Ryger Stavanger Håndball skal være et trygt idrettslag og vi ønsker at du melder fra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep. Norges idrettsarbeidet har utarbeidet denne brosjyren som kan være til hjelp for de som ønsker å varsle.

brosjyre_seksuell-trakassering_norsk_web.pdf (idrettsforbundet.no)

Når det gjelder doping er det nulltoleranse for dette. Mistanke om doping kan meldes til anti-doping Norge. Les mer om dette her:
Dopingvarsel (idrettsforbundet.no)


Hvordan sier du ifra?
– Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i klubben. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på.

 – Du kan fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening

– Sende en e‐post til lederen av klubben Leder av Ryger Stavanger; Tor Henrik Knutsen, 90569474 / post@rygerhk.no  Du kan også ringe eller sende e‐post med varsel til nestleder Stina Rytter-Norheim 98 48 93 34 / stinanorheim@hotmail.com

– Du kan sende inn varsel via idrettsforbundets varslingskanaler. Les mer om dette her:
 Å sende inn et varsel (idrettsforbundet.no)

Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du også ta kontakt med i Rogaland  idrettskrets for råd og hjelp;   Merete Nesvik, 90 40 14 16 / merete.nesvik@idrettsforbundet.no

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.   Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon.

Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.