MACRON INN I STAVANGERHÅNDBALLEN  – Ryger

MACRON INN I STAVANGERHÅNDBALLEN 

Et tett og godt samarbeid har høstet frukter. Etter en felles anbudsrunde har MACRON lagt fram et tilbud som viser at de vil satse på stavangerhåndballen. I tillegg til å levere utstyr stiller utstyrsleverandørens eierselskap ELIVERY ressurser til disposisjon for å løfte klubbenes markedsarbeid.

Denne gjengen ser fram til å spille i MACRON. Treningstøyet er på plass, draktene skal være klar til serieåpningen lørdag.

Skal Stavanger få et lag tilbake i Rema 1000 ligaen er vi overbevist om at det må skje sammen med breddeklubbene. Eliten trenger bredde, bredde trenger elite. I løpet av året som har gått har vi hatt en rekke aktiviteter sammen med breddeklubbene som har valgt å samarbeide med oss. Spillere ut til klubbene, maskoter, pausekamp og refleksens dag er kanskje det mest synlige. Men vi har også hatt fokus på hvordan vi kommersielt kan løfte elite og bredde.  Når vi jobber sammen kommer gode ideer opp. En slik ide var og innhente et felles anbud på utstyr. Etter å ha hentet inn tilbud fra 5 ulike tilbydere har MACRON levert en tilbud som to klubber nå har valgt å takke ja til. For vår del innebærer det at vi allerede på lørdag vil spille vår første kamp i MACRON tøy.


«Vi er svært glad for at MACRON velger å satse på stavangerhåndballen. I tillegg til å være en framoverlent utstyrsleverandør har vi forventninger til at vi sammen med Elivery og at våre samarbeidene breddeklubber skal styrke oss kommersielt og gi både bredde og elite bedre rammebetingelser. Ryger har en liten medlemsmasse og for oss som toppklubb er vi helt avhengig av å ha en eller flere større klubber i ryggen i en innkjøpsrunde. At flere klubber nå går sammen i et slik anbud gir synergier også for Ryger. At MACRONs eierselskap Elivery også kommer på banen og ønsker å utvikle et kommersielt samarbeid med Ryger og våre samarbeidsklubber viser hvilket potensiale som ligger i Stavanger regionen sier Rygers mangeårige styreleder Tor Henrik Knutsen.

Det er Brodd og Ryger som har besluttet å gå over til MACRON fra denne sesongen. SIF har en avtale som løper et år til, men har vært en del av den felles utstyrsavtalen som nå er framforhandlet. Også andre klubber i vårt klubbsamarbeid har fått tilbud fra MACRON, men det er selvsagt opp til hver enkelt klubb å ta stilling til hvem de vil ha som utstyrsleverandør.

Brodd er en av klubbene som nå bytter til MACRON.

Hallgeir Gustavsen i Brodd sier dette om valget av MACRON og samarbeidet mellom Brodd og Ryger:

«Brodd Håndballklubb er stolt over å stå skulder ved skulder med banebrytende samarbeidspartnere som Ryger Håndball og Macron Norge. Vårt felles mål er å forme fremtiden for håndball i Stavanger, og med denne kraftfulle alliansen, kjenner vi at vindene blåser i vår favør.

Samtidig som vi jubler over å ha Macron som utstyrsleverandør, er vi også takknemlige for den støtten og samarbeidsviljen vi har funnet hos Ryger Håndball. Det er klart for oss at deres engasjement går utover banen; det handler om å skape et miljø hvor alle føler seg inkludert.

På Storhaug ser vi et stort potensial for positiv forandring gjennom sport. Med et mål om å tilby fritidsaktiviteter som fremmer god helse, likestilling og mindre ulikhet, ønsker vi å gå foran som et godt eksempel og inspirere andre klubber til å følge etter. Å redusere sosiale ulikheter i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter ligger oss nært hjertet.

Å ha samarbeidspartnere som Ryger Håndball og Macron, som deler våre verdier og vår visjon, forsterker troen på at vi sammen kan gjøre en forskjell. Så fra alle oss i Brodd: En stor takk til både Ryger Håndball og Macron for deres tro på vårt prosjekt, og for deres uvurderlige bidrag til fremtiden for håndball i Stavanger!»

To tilfredse parter. Styreleder Tor Henrik Knutsen i Ryger og daglig leder Endre Tollefsrud i MACRON.

Om sin satsing i Stavanger sier Endre Tollefsrud i Macron dette:

Macron takker for tilliten og vi gleder oss til å kunne bidra til å løfte oppmerksomheten rundt håndball i Stavanger-regionen. Allerede i innledende anbudsrunder opplevde vi et engasjement og en kjemi som førte til at dette føltes riktig. Prosessen var grundig, og vi satt igjen med et inntrykk om en profesjonalitet og skapervilje som vi sjeldent opplever i slike prosesser.   Klubbene har stilt med flotte representanter i møtene og vi opplever også at det ligger en tydelig visjon til bunn for samarbeidsmodellen.

Det er spennende at vi har funnet samarbeidspartnere i Stavanger som ønsker å tenke annerledes og som tør å utfordre «det eksisterende».   Vi har stor tro på «Ryger modellen» og at elite går i samarbeid med bredde, samt at flere klubber går sammen om en felles satsing. For vår del får vi også mer igjen for ressursene vi vil legge ned i samarbeidet, når man kan jobbe med samarbeidsgruppen under ett, samtidig som vi jobber individuelt med hver enkelt klubb.

Spesielt ifb. med markedsarbeidet og felles innkjøp tror vi det ligger en stor gevinst i en slik modell, men det vil utvilsomt også kunne ha stor effekt ift. å skape større engasjement rundt Stavanger-håndballen. For Macron Norge blir samarbeidet et godt fundament i en region hvor vi hittil ikke har vært så synlige, noe som har ført til at vi har strukket oss langt for å bli en foretrukken samarbeidspartner avslutter Endre Tollefsrud.