Protest Fyllingen Bergen – Ryger

Protest Fyllingen Bergen

Vi har blitt kontaktet av media og meddelt at FyllingenBergen velger å bringe den varslede protesten videre inn for Norges Håndballforbund. Her er vårt syn på en kommende protest.

Vi har fått forståelse for at Fyllingen Bergen velger å gå videre med den varslede protesten etter seriekampen i Rema 1000 ligaen i Stavanger idrettshall i går.

Det ble et poeng, burde blitt 2, kunne blitt 0
En spennende intens håndballkamp skal nå avgjøres på skrivebordet.
Foto: Hans Lie.


Bilder og filmklipp viser at det ble gjort en feil etter time out når det gjensto 3. sekund av kampen. I kaoset og intensiteten som var i kampen ble vi stående med en utespiller for mye på banen, noe som er et regelbrudd.

Håndball er action. følelser, engasjement. Når mennesker er involvert gjøres feil. Vi mener at regelfeilen ikke påvriker kampresultatet.
Foto: Hans Lie.

Samme filmklipp viser etter vår mening at feilen ikke ble kampavgjørende. Håndball er en intens sport med høy temperatur og det skjer mye på kort tid. Så lenge mennesker er involvert vil det bli begått feil. Det skjer både fra spillere, ledere, delegater og dommere. Tilsvarende feil har blitt gjort i en rekke kamper, blant annet i en semi-finale mellom Norge og Tyskland der Norge valgte å ikke gå videre med protesten.


Vårt syn er at håndballkamper skal avgjøres på banen og at regelbrudd skal håndteres når dette har innvirkning på kampresultatet. I lys av håndballens Fair Play verdi er vi skuffet over at Fyllingen tar saken videre inn for Norges Håndballforbund. Vi ønsker at kampene skal avgjøres over 2×30 minutt og ikke på et skrivebord.

At protesten tas videre betyr ikke at den tas til følge. Vi forholder oss til gjeldende kampresultat fram til annen informasjon foreligger.