Sindre deltok i forskningsprosjekt – Ryger

Sindre deltok i forskningsprosjekt

Sist lørdag var Sindre invitert til Norges Idrettshøyskole for å delta i et forskningsprosjekt omkring korsbåndskader i håndball.

Stipendiat Lasse Mausehund ved Norges idrettshøyskole gjennomfører for tiden et studie som har mål å redusere korsbåndskader. I jakten på svar på sine spørsmål har Mausehund vært spesielt på jakt etter spillere som har hatt korsbåndskade. Sist lørdag tok Sindre turen til NIH for å være objekt i forskningsprosjektet.Hvordan kom du med i dette forsøket?
Jeg ble kontaktet av Mausehund som leder forskningen om jeg kunne tenke meg å delta. Jeg synes det hørtes spennende ut og en som er viktig med tanke på alle de korsbåndskader jeg med flere har fått gjennom håndballen.Hvordan foregikk testene?
Da jeg kom til NIH ble jeg møtt av et helt team og forsøket ser ut som et filmsett med mange kamera montert. Fintene som ble gjennomført ble gjort på en plattform som registrerte kraft og gav data til maskinene. Det ble gjennomført med ulike tilløp og forskjellige fokuspunkter for å se om det er forskjeller på belastningen på korsbåndet.Fikk du noe læring / utbytte av dette?
Ja, her var det mye å lære. Blant annet at god teknikk i finter reduserer belastningen på korsbåndet. Hvordan du lander betyr mye for hvordan foten er vendt og knestillingen er når du lander.


De søker spillere med korsbåndskader så her oppfordrer jeg andre til å ta kontakt. Les mer om forskningsprosjektet her:

Studie: finteteknikk for håndballspillere – Norges idrettshøgskole (nih.no)